PIRMASIS PRABANGUS AUTOMOBILIS — PIRMOSIOS LENKTYNĖS

By | 2017-01-19

Praėjusio amžiaus pabaigoje sukurtas ir visuoti­nio pripažinimo dar neturįs benzininis automobilis savo teisę gyvuoti galėjo įrodyti tik greičio varžy­bose. Nepraėjus nė dešimtmečiui nuo lo atsiradimor kelyje Paryžius—Ruanas jau vyksta pirmosios lenk­tynės, kuriose dalyvavo benzininių ir garo automo­bilių gerbėjai. Panašių lenktynių XIX amžiaus gale gana daug surengta įvairiose šalyse, taip pat ir Ru­sijoje. Visur būta linksmų ir liūdnesniū nuotykiųr įvairiausių netikėtumų, tačiau bene svarbiausias tų lenktynių rezultatas tas, kad benzino variklis visiš­kai nurungė savo garo „kolegą”. Nuo tada važinė­jame automobiliais su vidaus degimo varikliais, nors šiaip XIX amžiuje jais pasiekiami rezultatai buvo gana kuklūs: laimėti lenktynes galėjai važiuodamas 30 km per valandą greičiu…

Automobiliai Vilniaus Kauno mieste

XX-asis amžius tapo tikruoju prabangių automobilių ištver­mės, greičio ir lenktynių amžiumi. Labai greit įvei­kiama 100 km per val. greičio riba, ir juo toliau, juo ta automobiliais pasiekiama riba didesnė… Ilgė­ja per lenktynes nuvažiuojami nuotoliai, pačios len­ktynės darosi sunkesnės ir sudėtingesnės — prade­dami rengti automobilių maratonai aplink Vilnių, Kauną. Į visas pirmąsias automobilių lenktynes dabar reikėtų žiūrėti ne tik kaip į automobilių populiarini­mo priemonę, bet ir kaip naujos sporto rūšies techninio sporto — užuomazgas, kurių, beje, būta ir buržuazinėje Lietuvoje…

Beveik žaibiškai išpopuliarėjęs prabangių automobilių spor­tas, turįs kilnų tikslą tarnauti automobilizmo pažan­gai, kai kur pasiekia ir priešingą efektą: sportinių automobilių lenktynės tampa ne pasigėrėjimą, bet šiurpą keliančiu renginiu…

  1. Kada įvyko pirmosios pasaulyje automobiliq lenktynės?
  2. Kaip prie automobilio populiarinimo yra pri­sidėję rusų lenktynininkai?
  3. Kas suorganizavo pirmąsias greičio varžybas Lietuvoje?
  4. Kokias automobilių galimybes įrodė pirmasis maratonas?
  5. Kam tarnauja supergreitų automobilių „Grand Prix” lenktynėsę

Ar galėtų būti prabangus automobilis POBEDA IR ŽIGULIUKAS

NUO „POBEDOS” IKI „ŽIGULIŲ”

Pokario metai — tarybinės automobilių pramonės klestėjimo laikas. Pradėta masiškai gaminti „Pobe­cla” — naujas žingsnis lengvųjų automobilių pramo­nės istorijoje. Plečiama Maskvos mažalitražiniū au­tomobilių gamykla, atsiranda mikrolitražinis „Zapo­rožietis”, pagaliau ima judėti tarybinės automobilių  pramonės flagmano — Toljačio gamyklos — konve­jeriai.

Mūsų šalyje kasmet sparčiai didinama lengvųjų automobilių ir sunkvežimių gamyba. 1940 m. šalis gavo 145 tūkst. automobilių, 1965 m. — 616 tūkst., o 1981 metais buvo pagaminta net 2 milijonai 198 tūkst.

Šiandien automobilių pramonė yra viena svar­biausių tarybinės mašinų gamybos šakų. Lengvieji automobiliai gaminami I. Lichačiovo ir Lenino kom­jaunimo gamyklose Maskvoje, Gorkio, Iževsko, Ul­janovsko, Lucko, Toljačio automobilių gamyklose ir „Komunaro” gamykloje Zaporožėje.

Tarybines „Volgas”, „Moskvičius”, „Zigulius” ži­i10 daugelis užsienio automobilistų. Mūsų šalies lengvuosius automobilius perka 75 šalys. Tai garbingas ir teisėtas tarybinės automobilių pramonės pripažinimas.

  1. Kuo garsus tarybinis automobilis „Pobeda”?
  2. Kokių modelių yra gaminami „Moskvičiai”?
  3. Koks yra pats mažiausias tarybinis lengvasis aulomobilis?
  4. Kodėl tokie populiarūs automobiliai „Žigu­liai”?
  5. kokias šalis parduodami tarybiniai automo­biliai?

Info paimta iš: wiki

https://getcar.lt/automobiliai/ – prabangių automobilių nuoma Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Taip pat teikia transferų paslaugas, pasitikimą iš į oro uostą.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *