ADR kursai reikalingi ir Vilniuje

By | 2014-12-17

ADR kursai reikalingi ir Vilniuje
Pavojingi kroviniai – dažnai šia tema nekalbama taip plačiai, kaip apie įvairius kitus krovinius. Taip yra dėl to, kad tokių pervežimų nėra tiek daug, kiek įprastinių. Esant šių paslaugų paklausai reikalingi ir vairuotojai, kurie gali pervežti reikiamus krovinius. Jiems reikalingi adr kursai, kurių metu įgyjamos tinkamos žinios ir įgūdžiai bei gaunama atitinkama kvalifikacija. Tokių specialistų reikia ir sostinėje ir visoje Lietuvoje.
ADR yra Europos sutartis, kurioje reglamentuojamas pavojingų krovinių pervežimas tarptautiniais keliais. Bendrąją prasme toks krovinys vadinamas pavojingu, kai gaminiai ar medžiagos turi pavojingų savybių ir gali pakenkti žmonių sveikatai, mus supančiai aplinkai ar turtui. Labai svarbu įsisąmoninti, kad neteisingai pervežami tokie kroviniai gali tapti žmonių ar gyvūnų susirgimų, nudegimų ar apsinuodijimų priežastimi. Be to, pavojingos medžiagos gali sukelti sprogimus ar gaisrus. Taip pat pavojingas krovinys gali užteršti aplinką ar sukelti įvairių pastatų, įrengimų ar kitų krovinių pažeidimus. Pavojingi kroviniai pagal ADR skirstomi į tuos, kuriuos draudžiama vežti automobilių transportu ir į tuos, kuriuose leidžiama vežti, tačiau būtina laikytis nustatytų sąlygų.
Norint tapti pavojingų krovinių vairuotoju reikalingi adr kursai, kuriuos intensyviai veda ir moko vairavimo instruktoriai Vilniuje, jei norite kursus lankyti sostinėje. Jų mūsų šalyje yra pakankamai daug, todėl išsirinkti tinkančius pagal kainą ar vietą nebus sudėtinga.
Būsimasis adr vairuotojas turi išklausyti pagrindinį mokymų kursą. Tai A1 modulis, kuris reikalingas siekiant dirbti šį darbą. Papildomai galima rinktis specializuotus modulius: A2, A3 ar A4. Tuomet mokymosi įstaigoje gaunamas kursų baigimo liudijimas. Po to galima vykti ir išlaikyti egzaminą Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos. Verta atminti, kad gautas pažymėjimas galios penkerius metus.

Automokyklos Vilniuje
Kita dominanti sritis – adr kursų kaina. Ji priklauso nuo pasirinktos mokymo įstaigos ir modulio. Pavyzdžiui, A1 kainuos kelis šimtus, o A2 ar A3 apie 150 litų. Taip pat skiriasi ir mokymo trukmė. Be to, reikia atitikti keliamus reikalavimus. Vienas iš pagrindinių – būsimas adr vairuotojas privalo būti ne jaunesnis, nei 21 metų amžiaus. Taip pat reikia turėti pagrindinę kvalifikaciją. Būtina atkreipti dėmesį, ko jums reikia. Tarkim, A1 kategorijos vairuotojas galės pervežti pavojingus krovinius, tačiau negalės vežti cisternų, todėl jeigu darbe reikės vežti cisternas, tai reikės rinktis A2 kursą.
Dažnai sakoma, kad kvalifikuotu vairuotoju ne gimstama, o tampama. Pasirinkus reikiamus kursus galima įgyti profesionalaus pavojingų krovinių vežėjo kvalifikaciją. Tai leis pervežti tam tikrus krovinius ir užtikrinti saugumą kelyje. Tokio darbo negali dirbti bet kas.

Straipsnis parašytas: 2014-12-17